Unit Ukur Bahan JKR Kinta

Skop tugas Unit Ukur Bahan adalah seperti berikut:-

 

  • Pendaftaran, Penyediaan, Penyemakan dan Pelawaan Sebutharga. 
  • Mengeluarkan borang sebutharga kepada kontraktor. 
  • Menyedia dan menyemak Dokumen Kontrak, penerimaan polisi-polisi insuran dan bon perlaksanaan.
  • Menyemak kertas kerja bagi APK, KPK, PHK, KKS, WPS, VOP, PKLM, Ganti Rugi, Perakuan Muktamad, Perakuan Siap Kerja, Perakuan Kerja Tidak Siap, Surat Akuan Kontraktor, PDA, ATDA, dan ACDA. 
  • Pelarasan harga bagi kerja-kerja sebutharga. 
  • Menyediakan pembayaran kemajuan projek.